ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05132237373 تماس حاصل نموده یا به آدرس العراق.بغداد.المنصور تقاطع 14 رمضان.مجاور جامع سعديه العمري.للاتصال:7704530008(00964) آدرس ايران: خراسان رضوي،مشهد،شيرازي 2،مجتمع هتل قدس،واحد 19 مراجعه نمایید.